Pisanie Tekstów

Korekta Tekstów

Redagowanie i korekta to procesy, przez które musi przejść tekst zanim trafi do uszu lub oczu odbiorcy. Jeśli jesteś autorem tekstu, który chcesz opublikować, na pewno o tym wiesz. Pisząc, skupiasz się przede wszystkim na treści, którą chcesz przekazać. Zdarza się wtedy, że zaabsorbowany częścią merytoryczną tekstu, nieświadomie pozwalasz na pojawienie się w nim stylistycznych i ortograficznych lapsusów. Jeśli powierzysz w nasze ręce swój tekst, będziemy czuwać nad tym, aby Twoi czytelnicy nie musieli być tego świadkami.

Krok pierwszy - redakcja
Pierwszym przystankiem na drodze tekstu od autora do odbiorcy jest redakcja. Proces ten rozpoczniemy od dokładnego i uważnego przeczytania Twojego tekstu. Tylko wówczas będziemy mogli dostrzec ewentualne niespójności czy kwestie wymagające doprecyzowania lub wyjaśnienia. Jeśli na takie napotkamy, bezzwłocznie się z Tobą skonsultujemy.

Jeśli Twój tekst okraszony jest rycinami lub tabelami, naszym zadaniem będzie ich właściwe uporządkowanie.

Praca redaktora przypomina trochę pracę nauczyciela języka polskiego podczas sprawdzania uczniowskich wypracowań, bo tak jeden jak i drugi muszą sprawdzić tekst pod kątem błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych i gramatycznych. My jednak nie wystawimy Ci oceny, lecz odeślemy Ci poprawioną pracę. Aby tekst ukazał się w tej udoskonalonej wersji, niezbędna będzie Twoja akceptacja naniesionych poprawek. Jeśli jednak nie przypadną Ci one do gustu, zabierzemy się do pracy na nowo, ścieżką wytyczoną przez Twoje wskazówki i sugestie.

Krok drugi - korekta
Zredagowany materiał podlegać będzie korekcie. Korektor nigdy nie może w pełni zaufać redaktorowi; nawet jeśli jest jego przyjacielem. Musi szukać popełnionych przez niego (lub przez niego niezauważonych) błędów.

Korekta obejmuje  także prezencję tekstu, a więc zajmiemy się jego właściwym złożeniem. Błędy takie jak „sieroty” czy pozostawienie kropki kończącej zdanie w nowym wierszu tekstu na pewno nie umkną naszej uwadze.

Wszystkie te zabiegi przeprowadzimy po to, aby czytelnik mógł zanurzyć się w Twoim bezbłędnym tekście niczym w czystej, niezmąconej wodzie… i cieszyć się jego treścią.

Napiszemy dla Ciebie:

  • treści stron internetowych
  • artykuły
  • teksty na broszury
  • foldery i ulotki
  • przemówienia okolicznościowe
  • slogany reklamowe
  • mejlingi
  • ogłoszenia
  • prospekty
@ 2013 pisanie-tekstow.com.pl  /  biuro@pisanie-tekstow.com.pl  /  514-183-554
02.